Portali universitar

Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2014-2015

Më shumë

Departamenti: ELEKTROENERGJETIKA NE PRODHIMTARI

ORARI  I PROVIMEVE PER AFATIN e Shtatorit  2014, PROVIMET ME KOMISION Më shumë

ORARI I PROVIMEVE INFORMATIKË INXHINIERIKE 2014

 ORARI I PROVIMEVE – DEPARTMENTI: INFORMATIKË ...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentët te cilët janë ende me Indexa se paraqitja e provimeve për afatin e shtatorit fillon nga data 08.07.2014 dhe zgjat deri me dhe zghat deri me 18.07.2014.

Më shumë

Lajmërim për mbajtjen e provimit nga kompjuterika II

 LAJMËRIM

PROVIMI NGA KOMPJUTERIKA II  DO TË MBAHET ME...

Më shumë