Prodekan për qështje financiare

Dr.sc Qamil Kabashi - Prodekan për çështje financiare