Departamentet në FSHTAM

Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara Mitrovicë ka këto Departamente:

Studimet themelore
   
   1. Departamenti, Informatikë Inxhinierike
   2. Departamenti, Makineri Industrial

Studimet master

 
  1. Departamenti, Teknologjia e përpunimit me prerje