Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë
Fabrika e Akumulatoreve
40000 Mitrovicë
Republika e Kosovës
Tel:  +381 28 534 179
Fax. +381 28 534 079
E-mail: [email protected]