Arberi Krasniqi

Asistent i ri
FSHTAM
[email protected]
028534179
Matematikë I (informatikë) sem,I, 0+2, Matematikë II ( Informatikë ) sem, II, 0+2, Matematikë I ( Makineri ) sem, I, 0+2, Matematikë II ( Makineri ) sem, II, 0+2,