Dr.sc. Agron Pajaziti

Profesor i Angazhuar - Honorar
FSHTAM
[email protected]
028534179
Elementet e automatizimit dhe robotikës, sem. V, 2+1, Metodat inxhinierike,Ms, sem, VIII, 2+0