Dr.sc. Ahmet Latifi

Profesor asistent
FSHTAM
[email protected]
028534179
Statikë sem, I, 2+2, Organizimi dhe efikasiteti i prodhimtarisë sem. V, 2+2, Rezistencë e materialeve. sem II, 2+2, Dinamika, sem, IV, 2+2, MOPSHH, Ms.sem, VII, 2+0, Termokeknologjia, Ms, sem, 2+2