Dr.sc. Avdyl Bunjaku

Profesor i rregullt, Angazhuar
FIMK
[email protected]
028534179
Bazat e Automatizimit, sem. VI, 2+0, Pajisjet ndihmëse, sem. VI, 2+0, Makinat për përpunim me prerje Ms, sem, VII, 2+0, Tribologjia e pro.pro, sem IX, 2+0, Përpunueshmëria e materialeve, sem, VIII, 2+0.