Dr.sc. Avni Terziqi

Profesor i rregullt
FIMK
[email protected]
028534179
Mekanika e fluideve, sem. III, 2+2, Projektimi i fabrikave sem. III, 2+2, Mirëmbajtja e sistemeve teknike, sem. V, 2+1, Termodinamika sem.IV, 2+2, Motorët me djegie të brendshme, sem. IV, 2+1 Sistemet hidraulike dhe pneumatike, sem. VI, 2+1, Grafika kompjuterike, sem VI, 2+2, Sint.log.e drej.pneumatike, Ms. sem,IX, 2+2, Modelimi dhe optimimi, Ms.sem.VIII, 2+2