Dr.sc. Bujar Shita

Profesor asistent
FSHTAM
[email protected]
028534179
Rrjetat kompjuterike, sem, V 2+2,Programimim i orientuar në objekte, sem,VI,2+2, Programimi, sem, V, 2+2