Dr.sc. Hakif Zeqiri

Profesor i rregullt
FIMK
[email protected]
028534179
Materialet e repartit, sem, I, 2+1, Matje dhe kontrollë sem,V,2+2, Mbrojtja në punë dhe ambienti, semV, 2+1, MMP me DN dhe Programimi sem, VI, 2+2, Materialet e makinerisë sem II, 3+2, Instrumentet metalprerëse, Ms. sem, VII, 2+2, Drejt. num.dhe prog. mak.Ms.IX, 2+2, Metrologjia inxhinierike, ms. VIII, 2+2.