Dr.sc. Ismet Ibishi

Profesor i asocuar, i angazhuar
FIMK
[email protected]
028534179
Kinematikë, sem. III, 2+0, Mjetet transpotuese,sem.V, 2+2 Elementet e automatizimit dhe robotikës, sem. V, 2+1, Dinamika, e makinave MP, Ms, sem, IX, 2+2.


CV & Publikime