Dr.sc. Avdi Salihu

Profesor i rregullt
FIMK
[email protected]
028534179
Vizatim teknik me gjeometri diskreptive,sem, I, 2+2 sem, Teknologjia mekanike I, 2+2, Përpunimi me prerje I,2+2 sem.V, Dokumentacioni teknik dhe CAD, 2+2, Teknologjia mekanike II sem. IV, 2+2, Përpunim me prejrje II, VI, 2+2, Metodat jokonvencionale të përpunimit, sem. VI, 2+2, Sistemet fleksibile të pro.Ms.sem, IX 2+2, Teoria e prerjes Ms. sem. VII, 2+2.