Mr.sc. Afrim Gjelaj, PhD kandidat

Asistent
FSHTAM
[email protected]
028534179
Perpunim me prerje I, sem,V, 0+2, Perunim me prerje II,semVI, 0+2, Teoria e prerjes, Ms, sem, VII, 0+2, Trobologjia e pro.sem, IX, 0+2, Sistemet fleksibile pro. sem, IX,0+2, Makinat për perpunim me prerje, Ms. sem, VII, 0+2, Proceset teknologjike, Ms, sem, VIII, 0+2, Perpunimi i materialeve, Ms, sem, VIII, 0+2.