Mr.sc. Bajram Mulaku

Profesor i SHL-së
FIMK
[email protected]
028534179
Matematika I (Informatikë), sem. I, 3+2 Matematika II (Informatikë), sem. II, 3+2, Matematika I (Makineri), sem. I, 3+2 Matematika II ((Makineri)sem. II, 3+2