Mr.sc. Melihate Shala-Galica

Ligjërues
FSHTAM
[email protected]
028534179
Vizatim teknik me gjeometri diskreptive, sem I ,0+2, Projektimi i fabrikave sem, III, 0+2, Kinematikë, sem. II, 0+2, Mirëmbajtja e sistemeve teknike, sem, V, 0+1, Organizimi dhe efikasiteti i prodhimtarisë, sem, VI, 0+2, Mjetet transportuese, 0+2, Rrezistenca e materialeve, sem, II,0+2, Dinamika, sem.IV, 0+2, Motoret me djegje të mbrendëshme, sem, IV, 0+1, Elementet e automatizimit dhe robotikës, sem, IV 0+1, Sistemet hidraulike dhe pneumatike, sem, VI, 0+1.