Dr.sc. Milaim Zabeli

Profesor asistent
FSHTAM
[email protected]
028534179
Mikroprocesorët dhe mikrokompjuteret I, sem III, 3+2, Kompjuterika I, sem II, 3+2, Mikroelektronika, sem V, 0+2, Kompjuterika II, sem IV, 2+2, Elektronikë digjitale, sem IV,2+2+1, Simulimet me kompjuter, sem VI,2+2.