Jur. i dipl. Gani Selimi
Sekretar
FSHTAM
[email protected]
028534179

Sadije Preteni
Zyrtare e lartë për financa
FSHTAM
[email protected]
028534179

Kastriot Xhema
Zyrtar i lartë i studimeve themelore
FSHTAM
k[email protected]
028534179

Blerina Sadiku
Zyrtare për mësim
FSHTAM
[email protected]
028534179

Inxh. i dipl. Lulzim Bunjaku
Zyrtar i IT-së
FSHTAM
[email protected]
028534179

Hysni Jashari
Laborant
FSHTAM
[email protected]
028534179

Msc. Lulzim Bala
Laborant
FSHTAM
[email protected]
028534179

Latif Latifi
Laborant
FSHTAM
[email protected]
028534179

Bekim Salihu
Zyrtar për logjistikë, asete dhe shërbime postare
FSHTAM
[email protected]
028534179

Ylberie Qollaku
Asistente e Dekanit
FSHTAM
[email protected]
028534179

Blerina Shala
Zyrtare për studentë
FSHTAM
[email protected]
028534179

Vjosa Jetullahu
Zyrtare për arkiv, fotokopje dhe shërbime postare
FSHTAM
[email protected]
028534179

Fatmire Ibrahimi
Biblotekiste
FSHTAM
[email protected]
028534179

Basri Aliqi
Biblotekist
FSHTAM
[email protected]
028534179