Bekim Salihu

Zyrtar për logjistikë, asete dhe shërbime postare
FSHTAM
[email protected]
028534179
Zyrtar për logjistikë, asete dhe shërbime postare, në Fakultetin e Shkencave Teknike te Aplikuara në Mitrovicë