FSHTAM

Blerina Sadiku

Zyrtare për mësim
FSHTAM
[email protected]
028534179
Zyrtare për mësim, në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë