Blerina Shala

Zyrtare për studentë
FSHTAM
[email protected]
028534179
Zyrtare për studentë, në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në MItrovicë