FSHTAM

Jur. i dipl. Gani Selimi

Sekretar
FSHTAM
[email protected]
028534179
Sekretar i Fakultetit të Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë