FSHTAM

Inxh. i dipl. Lulzim Bunjaku

Zyrtar i IT-së
FSHTAM
[email protected]
028534179
Zyrtarë i Tknologjisë së Informacionit në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Mitrovicë