Sadije Preteni

Zyrtare e lartë për financa
FSHTAM
[email protected]
028534179
Zyrtare e lartë për financa, në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë