Vjosa Jetullahu

Zyrtare për arkiv, fotokopje dhe shërbime postare
FSHTAM
[email protected]
028534179
Zyrtare për arkiv, fotokopje dhe shërbime postare, në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë